ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Галерия

Кръгла маса и пресконференция за представяне на резултатите по проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" се проведе на 05.06.2015 г.
Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" апробира актуализирани и нови учебни програми, създадени в рамките на проект BG051PO001-3.1.07-0029
На 1.09.2014 г. се проведе среща с представители на бизнеса от професионално направление "Информатика и компютърни науки"
На 11.07.2014 г. се проведе работна среща на Браншовото настоятелство към професионално направление "Национална сигурност"На 10.07.2014 г. се проведе семинар с браншовото настоятелство на професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" за обсъждане на профил на компетенциите на специалисти с квалификации "строителен инженер" и "инженер пожарна безопасност"
На 9-ти юни 2014 година в зала "Миро" на хотел "Голдън Тюлип се проведе среща-семинар на катедра "Психология" с браншовото настоятелство към катедрата
На 8-ми юни 2014 година в зала "Миро" на хотел "Голдън Тюлип" се проведе среща-семинар на катедра "Психология" с представители на практиката, експерти и работодатели
На 21.06.2014 г. се проведе среща с работодатели от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" за обсъждане на актуализирани учебни планове и програми
На 18.06.2014 г. се проведе работен семинар - дискусия с браншови настоятелства, за обсъждане предлаганите профили за компетенции и актуализираните учебни планове на специалностите от професионално направление "Администрация и управление" на ВСУ "Черноризец Храбър"
Нa 12.06.2014 г. се проведе работна среща на експерти в професионално направление "Икономика" по проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
На 21.05.2014 г. се проведе семинар с работодатели за обсъждане на нови и актуализирани учебни програми на базови специалности в ПН "Национална сигурност" в съответствие с изискванията на пазара на труда
На 13.05.2014 г. се проведе работен семинар - дискусии по постъпили предложения от представителите на работодатели от ИКТ за актуализации на учебните планове и програми, по проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".
На 16.04.2014 г. се проведе семинар с работодатели в професионално направление "Икономика" по проект BG051PO001-3.1.07-0029
На 14.12.2013 г. се проведе учредителна среща на браншовото настоятелство за професионално направление "Информатика и компютърни науки" по проект BG051PO001-3.1.07-0029
На 20.11.2013 г. във ВСУ се проведе учредителна среща на браншово настоятелство за професионално направление "Национална сигурност"
На 13.11.2013 г. във Фестивален и конгресен център – Варна се проведе учредителна среща на браншово настоятелство за професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"
На 31.10.2013 г. се проведе работна среща за учредяване на Консултативен съвет (браншово настоятелство) към професионално направление "Администрация и управление"
На 25.10.2013 г. в залата на Радио Варна се проведе работна среща между представители на ВСУ "Черноризец Храбър" и работодатели, на която беше формирано браншово настоятелство (консултативен съвет) като периодично заседаващ орган във факултет "Международна икономика и администрация", в професионално направление "Икономика".
Среща с работодатели за дефиниране на несъответствията в учебните програми на базови специалности в ПН "Политология" с изискванията на пазара на труда (24.10.2013 г.)
Среща с работодатели за обсъждане на учебните планове на специалности от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" и адаптирането им към потребностите на бизнеса (17.10.2013 г.)
На 16.10.2013 г. се проведе работна среща между представители на ВСУ от професионално направление "Психология" и работодатели в сферата, за дефиниране на несъответствията в учебните планове и програми във връзка с изискванията и потребностите на пазара на труда.
На 09.10.2013 г. се проведе първа работна среща с работодатели за дефиниране на несъответствията в учебните програми на базови специалности в професионално направление "Администрация и управление"
Работна среща с работодатели за дефиниране на несъответствията в учебните програми на базови специалности в ПН "Национална сигурност" с изискванията на пазара на труда (04.10.2013 г.)
На 28 август 2013 година в Кабинета по качество на ВСУ се проведе първата работна среща на екипа за организация и управление на проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" с експерти от университета и партньорите за организиране на изпълнението на дейностите.
Пресконференция за откриване на проекта
Рекламни материали